პროდუქცია

დამატებითი მოწყობილობები

ანტენა GSM

დამატებითი მოწყობილობები

სპეციფიკაციები